Dataskyddsförordningen (GDPR)

Sandra Thorsson

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft i maj 2018 och innebär att verksamheter som behandlar personuppgifter måste ha rättsligt stöd (Artikel 6.1 GDPR) för att få göra det. För att kunna visa att man har ordning på sina personuppgiftsbehandlingar ska verksamheter upprätta ett personuppgiftsbehandlingsregister över de personuppgiftsbehandlingar som förekommer inom ramen för den verksamhet man bedriver. Om man uppfyller vissa kriterier ska man även ha ett Dataskyddsombud som har till uppgift att granska verksamhetens efterlevnad av regelverket.

GDPR kan verka lite krångligt i början och det är ganska mycket formalia som man behöver ha koll på och det är ett område där juridiken ständigt utmanas av såväl integritetsaktivister som utomeuropeiska lagstiftare. Vi på Bodforss har lång erfarenhet av att driva genomförandeprojekt och granskningar både inom offentlig och privat sektor. Vi har mångårig erfarenhet av att hantera integritetslagstiftning, inte bara inom EU utan även internationellt. Som kund ska du kunna vända dig till oss och vara trygg i att vi kan guida dig rätt i djungeln.

Några av de tjänster vi erbjuder är:
  • DSO/DPO som tjänst
  • Efterlevnadsprojekt
  • Riskanalyser, konsekvensbedömningar (DPIA, TIA, etc.)
  • Internrevisioner
  • Expertstöd i dataskyddsfrågor

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad vi gör. Vi täcker allt från juridiken till tekniska och organisatoriska kontroller för efterlevnad.