Grundkurs i ICS/OT-säkerhet

Thomas Lilja

Vår intensivkurs i ICS/OT-Säkerhet är mycket mer än en grundkurs. Vi gör en djupdykning i systematiskt säkerhetsarbete anpassat för industriell och samhällskritisk verksamhet. Du kommer under tre dagar att få lära dig hur du effektivt höjer säkerheten i en OT-miljö för att försvåra för en angripare, samt hur du upptäcker och hanterar ett intrång när skadan väl har skett. Genom att förstå hur ett angrepp kan gå till kan vi också försvåra för en angripare och skaffa oss möjligheten att bryta en pågående attackkedja.

Under kursen blandas föreläsningar med praktiska labbar och diskussioner i grupp för att tillsammans ta oss an olika problemscenarion. Tillsammans bygger vi upp en verktygslåda med metoder som du sedan kan använda i din vardag i era system i din OT-miljö.

Målet med kursen är att du ska förstå vad som skiljer IT-säkerhet från OT-säkerhet. Du ska få god kunskap om hur du ska tänka när du arbetar systematiskt med säkerhet i OT-miljöer. Du ska öka din förståelse för säkerhetsprinciper och proaktiv riskhantering samt tillgodogöra dig kunskaper i hur du ska hantera incidenter och begränsa skadan av dem.

Kursen kan anordnas i era lokaler eller i våra egna lokaler i Göteborg eller Jönköping. Ni bestämmer förutsättningarna.

Kursinnehåll:
DESIGN
 • Arkitektur
 • Standarder
 • Principer
 • Regelverk
SKYDDA/ÖVERVAKA
 • Nätverksövervakning
 • Hotmodellering
 • Systemkännedom
 • Incidenthantering
FÖRVALTA
 • Förändringshantering
 • Livscykelhantering
 • Sårbarhetshantering
 • In/utförsel av data

Kontakta oss för offert via mail på [email protected], eller bevaka denna sidan för våra öppna kurstillfällen.