Industriell säkerhet

Erik Orrsjö

OT, SCADA, ICS, DCS... Kärt barn har många namn! Vad du än väljer att kalla det så har vi mångårig erfarenhet av att säkra upp kritiska system, både inom industri och samhällskritiska sektorer som energi, vatten och transport.

Hotbilden mot industriella kontrollsystem system har ökat avsevärt under de senaste åren. Det finns därför goda skäl att se över säkerheten i och kring systemen för att undvika obehagliga överraskningar.

Våra erfarna konsulter kan stödja er verksamhet genom att identifiera och uppfylla de krav som ställs, både på er verksamhet och på era underleverantör. Vi har bra koll på de regulatoriska krav som samhällskritiska verksamheter omfattas av (exempelvis NIS, NIS2 och CER) men även säkerhetsskydd och standarder som IEC/ISA 62443, ISO/IEC 27001, NIST, med flera.

Vi anpassar självklart vårt engagemang efter era behov, men rekommenderar att arbetet inleds med en granskning av befintliga OT-system och ledningssystem för att få en god bild av nuläget. Arbetet mynnar ut i en rapport som innehåller förbättringsförslag och en handlingsplan för säkerhetsarbetet och förvaltningen framåt. Bodforss kan hjälpa till att leda arbetet att implementera åtgärderna. Det kan vara allt från införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS/ISMS) och design av ny säkerhetsarkitektur till realisering av tekniska säkerhetslösningar.

Vår ambition är alltid att överföra kunskap och erfarenhet till förvaltningsorganisationen så att vidare arbete kan ske med minimalt behov av extern kompetens.

Kontakta en av våra OT-säkerhetsexperter om du har frågor, eller för att ta en dialog om hur vi kan stödja er i er resa mot säkrare OT.