Ledningsutbildning NIS2

Rikard Bodforss
NIS2

Det nya NIS2 direktivet innehåller nya krav på verksamheter att hantera cybersäkerhetsrisker.

Lagförslaget som presenterades i början på mars innehåller bland annat krav på utbildning av ledningen och personalen i verksamheter som omfattas. Vi har tagit fram en skräddarsydd utbildning för ledningsgrupper och styrelser som syftar till att lägga grunden för ett riskbaserat arbetssätt för att hantera cybersäkerhetsrisker.

Kursen kommer att erbjudas som öppna kurstillfällen, men kan också genomföras på plats hos er för en fast kostnad. För att anmäla intresse till öppna kurstillfällen så skickar du ett mail till [email protected]. Vill du att vi kommer och genomför kursen i era lokaler så kontakta Rikard Bodforss på telefon 070-312 33 11.


Första tillfället genomförs den 25 april i samarbete med Tripnet till ett rabatterat introduktionspris. Max 10 deltagare. För platstillgång och beställning kontakta Tripnets säljavdelning.


Produktblad - Ledningsutbildning NIS2