PECB kurser

Sandra Thorsson

Vi på Bodforss tillhandahåller, i samarbete med PECB, möjligheten till utbildning och certifiering inom en rad olika områden. PECB är ett certifieringsorgan som tillhandahåller utbildnings-, certifierings- och certifikatprogram. Genom sin närvaro hjälper de yrkesverksamma att visa sin kompetens. De erbjuder värdefulla utvärderings-, certifierings- och certifikatprogram för internationellt erkända standarder.

PECB publicerar kontinuerligt de mest aktuella och innovativa kurserna tillsammans med sina utbildningsledare som är experter inom sitt respektive område.

PECB har ett brett och varierande utbud av kurser. Några exempel är:

  • Informationssäkerhet - ISO/IEC 27000-serien
  • Risk Assessment
  • Cybersäkerhet - ISO/IEC 27032
  • PEN-test

PECB:s strävar efter att fastställa de krav som ställs för att certifiera yrkesutövare. De granskar och verifiera individers kvalifikationer för att säkerställa att de är berättigade till certifiering. De upprätthåller och förbättrar kontinuerligt utvärderingsprocessen för de certifierande.

Målet är att vi tillsammans med PECB ska kunna erbjuda våra kunder omfattande examinations-, certifierings- och certifikatprogramtjänster som är enkla, inspirerande och aktuella för att gynna både individen och samhället i stort.

Kontakta oss via mail på [email protected] för mer information om våra kurstillfällen.