Säkerhetsskydd

Carl Angervall

Våra konsulter har mångårig erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskydd ur olika perspektiv. Säkerhetsskydd avser skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Här är ett axplock av de tjänster inom säkerhetsskydd som vi erbjuder:

  • Säkerhetsskyddschef som konsult
  • Säkerhetsskyddshandläggare
  • Leverantörsgranskning, efterlevnad av SUA-avtal
  • Säkerhetsskyddsanalys
  • Särskild säkerhetsskyddsbedömning
  • Säkerhetsprövning och intervju

Samtliga medarbetare har genomgått säkerhetsprövning.