Vår filosofi

Vi konkurrerar inte på pris, men vi levererar kundnytta för varenda krona. Vi är inget företag som säljer resurskonsulter utan vill forma strategiska partnerskap med våra utvalda kunder.

Vi kan också leverera expertkompetens till korta intensiva uppdrag, som att hantera en gryningsräd eller annan plötslig händelse som kräver en erfaren ledare att luta sig emot. Vi ser sekretess och diskretion som en självklarhet, samt har lång erfarenhet av att jobba i säkerhetsklassade uppdrag.

Proaktivt arbete lönar sig alltid. Därför vill vi gärna vara med och bygga upp våra kunders förmågor och beredskap innan det blir skarpt läge. Våra konsulter ska kännetecknas av erfarenhet, integritet, kompetens, etik och moral. Vi anställer bara personer som vi själva skulle vilja anlita och där vi har personliga erfarenheter av deras leveransförmåga.

Vi utvecklar ständigt våra medarbetares kompetens genom kunskapsspridning och genom engagemang i konferenser och branschorganisationer.

Vår resa

Rikard Bodforss startade företaget för att bygga ett konsultbolag som inte kompromissar med sina principer.

Hans bakgrund som säkerhetsexpert och med erfarenheter från flera chefspositioner skapade en solid grund för företagets kompetens och leveransförmåga. Målet är att växa organiskt genom att anställa personer som kompletterar och förstärker vår profil. Under 2019 växte företaget med 200%. Sedan dess har vi expanderat stadigt och är idag 9 experter uppdelade på två kontor i Göteborg och Jönköping. Vi har utökat både vår bredd och spets, framför allt inom fysisk säkerhet, ledningssystem, säkerhet i utveckling och molninfrastruktur.

Har du något extra att erbjuda som förstärker eller kompletterar vår företagsprofil så tveka inte att titta på vår karriärsida.